Қабырғаға арналған
«ГИПСОВКА» ГИПСТІ СЫЛАҚ
«УЮТ» ГИПСТІ ТЕГІСТЕГІШ
PRIMER DRY
Результат:
Түзу тегіс еден